DU-44201-20201-4420103006-1 Aljabar Linear
Mengaji tentang ruang hasil kali dalam atas lapangan kompleks, jenis-jenis operator linear dan hubungan di antaranya, dekomposisi spektral operator linear, dan bentuk-bentuk bilinear (simetrik, kuadratik) melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan deduktif.